อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจอมพระ หมู่ที่ 6 ถนนปัทมานนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180

โทรศัพท์ : 044 581 177

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจอมพระ


การปกครอง : อำเภอจอมพระ มี 9 ตำบล 105 หมู่บ้าน
1. ตำบลจอมพระ
2. ตำบลกระหาด
3. ตำบลบุแกรง
4. ตำบลเป็นสุข
5. ตำบลเมืองลีง
6. ตำบลชุมแสง
7. ตำบลหนองสนิท
8. ตำบลลุ่มระวี
9. ตำบลบ้านผือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจอมพระ
2. เทศบาลตำบลบุแกรง
3. เทศบาลตำบลกระหาด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท
9. องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ

พื้นที่ : 429.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 58,704 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
จอมพระเมืองเก่า เล่าลือปราสาทหิน ถิ่นงามวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม สะอาดใสลำน้ำชี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ ก่อเกิดข้าวหอมมะลิ

พิกัด
15°7′3″N 103°36′41″E

แผนที่อำเภอจอมพระความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ