อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น เลขที่ 129 หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160

โทรศัพท์ : 054 589 180

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังชิ้น


การปกครอง : อำเภอวังชิ้น มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังชิ้น
2. ตำบลแม่พุง
3. ตำบลสรอย
4. ตำบลป่าสัก
5. ตำบลแม่ป้าก
6. ตำบลแม่เกิ๋ง
7. ตำบลนาพูน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังชิ้น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
54160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังชิ้น

พื้นที่ : 1,216.96 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,372 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น เลขที่ 129 หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160

พิกัด
17°54′0″N 99°36′12″E

แผนที่อำเภอวังชิ้น