อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140

โทรศัพท์ : 075 281 444

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอย่านตาขาว

การปกครอง : อำเภอย่านตาขาว มี 8 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลย่านตาขาว
2. ตำบลหนองบ่อ
3. ตำบลนาชุมเห็ด
4. ตำบลในควน
5. ตำบลโพรงจระเข้
6. ตำบลทุ่งกระบือ
7. ตำบลทุ่งค่าย
8. ตำบลเกาะเปียะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลย่านตาขาว
2. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ
3. เทศบาลตำบลควนโพธิ์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
92140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว

พื้นที่ : 431.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 64,373 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ

พิกัด
7°23′12″N 99°40′0″E

แผนที่อำเภอย่านตาขาวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ