อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120

โทรศัพท์ : 036 599 444

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพรหมบุรี

การปกครอง : อำเภอพรหมบุรี มี 7 ตำบล 42 หมู่บ้าน
1. ตำบลพรหมบุรี
2. ตำบลพระงาม
3. ตำบลบางน้ำเชี่ยว
4. ตำบลบ้านหม้อ
5. ตำบลบ้านแป้ง
6. ตำบลหัวป่า
7. ตำบลโรงช้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพรหมบุรี
2. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง 
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
16120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี
16160    เฉพาะตำบลพรหมบุรี รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากบาง

พื้นที่ : 82.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 23,059 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ประเพณีกำฟ้า หัวป่าต้นตำรับอาหารไทยรสเด็ด คูค่ายเป็นเพชรประวัติศาสตร์ นารีพิลาสสาวบ้านแป้ง

พิกัด
14°47′28″N 100°27′13″E

แผนที่อำเภอพรหมบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ