อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2524 0356

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคลองหลวง


การปกครอง : อำเภอคลองหลวง มี 7 ตำบล 106 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองหนึ่ง    มี 20 หมู่บ้าน
2. ตำบลคลองสอง    มี 15 หมู่บ้าน
3. ตำบลคลองสาม    มี 16 หมู่บ้าน
4. ตำบลคลองสี่    มี 16 หมู่บ้าน
5. ตำบลคลองห้า    มี 16 หมู่บ้าน
6. ตำบลคลองหก    มี 14 หมู่บ้าน
7. ตำบลคลองเจ็ด    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองท่าโขลง
2. เทศบาลเมืองคลองหลวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
12120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1

พื้นที่ : 299.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 292,104 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
คลองขุดพระราชทาน งามตระการบัวหลวง โชติช่วงด้านการศึกษา แหล่งการค้าอุตสาหกรรม เด่นล้ำถิ่นอาศัย เมืองน้ำใจใฝ่คุณธรรม

พิกัด
14°3′54″N 100°38′46″E

แผนที่อำเภอคลองหลวงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ