อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย หมู่ที่ 1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

โทรศัพท์ : 043 790 580


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย


การปกครอง : อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มี 14 ตำบล 227 หมู่บ้าน
1. ตำบลปะหลาน
2. ตำบลลานสะแก
3. ตำบลภารแอ่น
4. ตำบลก้ามปู
5. ตำบลเมืองเสือ
6. ตำบลเวียงสะอาด
7. ตำบลราษฎร์พัฒนา
8. ตำบลเม็กดำ
9. ตำบลหนองบัว
10. ตำบลนาสีนวล
11. ตำบลเวียงชัย
12. ตำบลราษฎร์เจริญ
13. ตำบลหนองบัวแก้ว
14. ตำบลเมืองเตา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 14 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
6. องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล
12. องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พยัคฆภูมิพิสัย

พื้นที่ : 409.78 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 87,589 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา

พิกัด
15°30′59″N 103°11′37″E

แผนที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ