อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว 399 หมู่ 6 ถนนโชตนา ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ : 053 455 176

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเชียงดาว


การปกครอง : อำเภอเชียงดาว มี 7 ตำบล 83 หมู่บ้าน
1. ตำบลเชียงดาว    มี 16 หมู่บ้าน
2. ตำบลเมืองนะ    มี 14 หมู่บ้าน
3. ตำบลเมืองงาย    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลแม่นะ    มี 13 หมู่บ้าน
5. ตำบลเมืองคอง    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลปิงโค้ง    มี 16 หมู่บ้าน
7. ตำบลทุ่งข้าวพวง    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเชียงดาว
2. เทศบาลตำบลเมืองงาย
3. เทศบาลตำบลเมืองนะ
4. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
5. เทศบาลตำบลปิงโค้ง
6. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
7. เทศบาลตำบลแม่นะ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว

พื้นที่ : 1,882.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 100,828 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เชียงดาวชายแดน ถ้ำสวยดอยสูง พระสถูปเมืองงาย กำเนิดสายแม่ปิง

พิกัด
19°21′58″N 98°57′51″E

แผนที่อำเภอเชียงดาว
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ