อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190

โทรศัพท์ : 044 887 051

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านแท่น


การปกครอง : อำเภอบ้านแท่น มี 5 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านแท่น
2. ตำบลสามสวน
3. ตำบลสระพัง
4. ตำบลบ้านเต่า
5. ตำบลหนองคู

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านแท่น
2. เทศบาลตำบลบ้านเต่า
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแท่น

พื้นที่ : 308.71 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,066 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เที่ยวชมปรางค์กู่ บูชาพระแท่น เยี่ยมแดนส้มโอหวาน สืบสานตำนานบุญ

พิกัด
16°24′18″N 102°20′31″E

แผนที่อำเภอบ้านแท่นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ