อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120

โทรศัพท์ : 077 810 743

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสุขสำราญ

การปกครอง : อำเภอสุขสำราญ มี 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาคา    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลกำพวน    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 2 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกำพวน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
85120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์

พื้นที่ : 395.08 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14,378 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หมู่เกาะกำงามตา เลี้ยงกุ้งปลาหมื่นล้าน แตงโมหวานชั้นดี หาดยาวรีน้ำตกสวย คนร่ำรวยคุณธรรม

พิกัด
9°20′42″N 98°25′48″E

แผนที่อำเภอสุขสำราญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ