อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม ถนนนิตโย ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130

โทรศัพท์ : 042 779 126

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพรรณานิคม


การปกครอง : อำเภอพรรณานิคม มี 10 ตำบล 123 หมู่บ้าน
1. ตำบลพรรณา
2. ตำบลพอกน้อย
3. ตำบลวังยาง
4. ตำบลสว่าง
5. ตำบลนาใน
6. ตำบลไร่
7. ตำบลนาหัวบ่อ
8. ตำบลเชิงชุม
9. ตำบลบะฮี
10. ตำบลช้างมิ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพรรณานิคม
2. เทศบาลตำบลพรรณานคร
3. เทศบาลตำบลวังยาง
4. เทศบาลตำบลไร่
5. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
6. เทศบาลตำบลนาใน
7. เทศบาลตำบลบัวสว่าง
8. เทศบาลตำบลพอกน้อย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม

พื้นที่ : 673.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 80,395 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุภูเพ็กงดงาม วัดถ้ำขามร่มรื่น ภาคพื้นกสิกรรม วัฒนธรรมเผ่าภูไท ธรรมะสดใสหลวงปู่ฝั้น

พิกัด
17°21′6″N 103°50′48″E

แผนที่อำเภอพรรณานิคมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ