อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

โทรศัพท์ : 037 381 842

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านนา


การปกครอง : อำเภอบ้านนา มี 10 ตำบล 116 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านนา
2. ตำบลศรีกะอาง
3. ตำบลบ้านพร้าว
4. ตำบลเขาเพิ่ม
5. ตำบลบ้านพริก
6. ตำบลป่าขะ
7. ตำบลอาษา
8. ตำบลพิกุลออก
9. ตำบลทองหลาง
10. ตำบลบางอ้อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านนา
2. เทศบาลตำบลพิกุลออก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
26110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านนา

พื้นที่ : 388.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,269 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อเกิดพระขลัง มั่งคั่งการค้า ระบำบ้านนาคู่เมือง ลือเลื่องงานสงกรานต์ ถิ่นฐานเกษตรกรรม งามเลิศน้ำตกกะอาง

พิกัด
4°16′0″N 101°3′41″E

แผนที่อำเภอบ้านนาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ