อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042 281 199

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านผือ


การปกครอง : อำเภอบ้านผือ มี 13 ตำบล 164 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านผือ
2. ตำบลคำบง
3. ตำบลกลางใหญ่
4. ตำบลหนองแวง
5. ตำบลหายโศก
6. ตำบลบ้านค้อ
7. ตำบลเขือน้ำ
8. ตำบลหนองหัวคู
9. ตำบลโนนทอง
10. ตำบลคำด้วง
11. ตำบลข้าวสาร
12. ตำบลเมืองพาน
13. ตำบลจำปาโมง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านผือ
2. เทศบาลตำบลกลางใหญ่
3. เทศบาลตำบลคำบง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านผือ

พื้นที่ : 991.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 109,811 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งอารยธรรมภูพระบาท พระมหาธาตุเจดีย์ บารมีหลวงพ่อนาค หลายหลากพระเถระดีศรีบ้านผือ เลื่องลือวัฒนธรรมไทยพวน

พิกัด
17°41′15″N 102°28′22″E

แผนที่อำเภอบ้านผือความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ