อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอละอุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130

โทรศัพท์ : 077 899 017

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอละอุ่น

การปกครอง : อำเภอละอุ่น มี 7 ตำบล 30 หมู่บ้าน
1. ตำบลละอุ่นใต้    มี 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลละอุ่นเหนือ    มี 5 หมู่บ้าน
3. ตำบลบางพระใต้    มี 3 หมู่บ้าน
4. ตำบลบางพระเหนือ    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางแก้ว    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลในวงเหนือ    มี 3 หมู่บ้าน
7. ตำบลในวงใต้    มี 3 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลละอุ่น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
85130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น

พื้นที่ : 748.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 15,206 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พ่อหลวงนุ้ยมากบารมี เขาฝาชีชวนมอง ชมวิวเขากล้องงามตา ทัศนาประวัติสงครามโลก ขอโชคศาลพ่อตาพ่อปู่ ลองชิมดูผักเหลียงละอุ่น

พิกัด
10°6′54″N 98°45′0″E

แผนที่อำเภอละอุ่นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ