อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ เลขที่ 133 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130

โทรศัพท์ : 035 341 001

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าเรือ


การปกครอง : อำเภอท่าเรือ มี 10 ตำบล 84 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าเรือ
2. ตำบลท่าหลวง
3. ตำบลจำปา
4. ตำบลท่าเจ้าสนุก
5. ตำบลบ้านร่อม
6. ตำบลหนองขนาก
7. ตำบลศาลาลอย
8. ตำบลปากท่า
9. ตำบลวังแดง
10. ตำบลโพธิ์เอน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าเรือ
2. เทศบาลตำบลท่าหลวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ
18270    เฉพาะตำบลท่าหลวง หมู่ 1-5, 7-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน

พื้นที่ : 119.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,857 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต แดนตะโกดัดงาม เย็นสายน้ำนามป่าสัก วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

พิกัด
14°33′6″N 100°43′39″E

แผนที่อำเภอท่าเรือความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ