อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา หมู่ที่ 21 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : 0 2569 1958

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลำลูกกา

การปกครอง : อำเภอลำลูกกา มี 8 ตำบล 126 หมู่บ้าน
1. ตำบลคูคต    มี 18 หมู่บ้าน
2. ตำบลลาดสวาย    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลบึงคำพร้อย    มี 19 หมู่บ้าน
4. ตำบลลำลูกกา    มี 21 หมู่บ้าน
5. ตำบลบึงทองหลาง    มี 22 หมู่บ้าน
6. ตำบลลำไทร    มี 14 หมู่บ้าน
7. ตำบลบึงคอไห    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลพืชอุดม    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)
1. เทศบาลเมืองคูคต 
2. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
3. เทศบาลเมืองลาดสวาย
4. เทศบาลตำบลลำไทร
5. เทศบาลตำบลลำลูกกา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
12150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำลูกกา
12130    เฉพาะตำบลคูคต รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รังสิต

พื้นที่ : 297.71 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 287,399 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
-

พิกัด
13°55′57″N 100°44′58″E

แผนที่อำเภอลำลูกกาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ