จังหวัดระยอง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดระยอง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดระยอง มี 8 อำเภอ 58 ตำบล 442 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดระยอง มีดังนี้
1. อำเภอเมืองระยอง
2. อำเภอบ้านฉาง
3. อำเภอแกลง
4. อำเภอวังจันทร์
5. อำเภอบ้านค่าย
6. อำเภอปลวกแดง
7. อำเภอเขาชะเมา
8. อำเภอนิคมพัฒนา

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดระยอง มีดังนี้
1. อำเภอเมืองระยอง มี 15 ตำบล 84 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าประดู่
 • ตำบลเชิงเนิน
 • ตำบลตะพง
 • ตำบลปากน้ำ
 • ตำบลเพ
 • ตำบลแกลง
 • ตำบลบ้านแลง
 • ตำบลนาตาขวัญ
 • ตำบลเนินพระ
 • ตำบลกะเฉด
 • ตำบลทับมา
 • ตำบลน้ำคอก
 • ตำบลห้วยโป่ง
 • ตำบลมาบตาพุด
 • ตำบลสำนักทอง
2. อำเภอบ้านฉาง มี 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน
 • ตำบลสำนักท้อน
 • ตำบลพลา
 • ตำบลบ้านฉาง
3. อำเภอแกลง มี 15 ตำบล 148 หมู่บ้าน
 • ตำบลทางเกวียน
 • ตำบลวังหว้า
 • ตำบลชากโดน
 • ตำบลเนินฆ้อ
 • ตำบลกร่ำ
 • ตำบลชากพง
 • ตำบลกระแสบน
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลทุ่งควายกิน
 • ตำบลกองดิน
 • ตำบลคลองปูน
 • ตำบลพังราด
 • ตำบลปากน้ำกระแส
 • ตำบลห้วยยาง
 • ตำบลสองสลึง
4. อำเภอวังจันทร์ มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังจันทร์
 • ตำบลชุมแสง
 • ตำบลป่ายุบใน
 • ตำบลพลงตาเอี่ยม
5. อำเภอบ้านค่าย มี 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านค่าย
 • ตำบลหนองละลอก
 • ตำบลหนองตะพาน
 • ตำบลตาขัน
 • ตำบลบางบุตร
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลชากบก
6. อำเภอปลวกแดง มี 6 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลปลวกแดง
 • ตำบลตาสิทธิ์
 • ตำบลละหาร
 • ตำบลแม่น้ำคู้
 • ตำบลมาบยางพร
 • ตำบลหนองไร่
7. อำเภอเขาชะเมา มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
 • ตำบลน้ำเป็น
 • ตำบลห้วยทับมอญ
 • ตำบลชำฆ้อ
 • ตำบลเขาน้อย
8. อำเภอนิคมพัฒนา มี 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน
 • ตำบลนิคมพัฒนา
 • ตำบลมาบข่า
 • ตำบลพนานิคม
 • ตำบลมะขามคู่

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
 • อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง
 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
อาณาเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
 • สถาบันวิทยสิริเมธี
 • วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
 • วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาระยอง
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาบ้านฉาง
 • ห้างโลตัส สาขาระยอง 1
 • ห้างโลตัส สาขาระยอง 2
 • ห้างโลตัส สาขาบ้านฉาง
 • ห้างโลตัส สาขาแกลง
 • ห้างโลตัส สาขานิคมพัฒนา
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระยอง
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาระยอง 2
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบ่อวิน
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาระยอง
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาบ้านเพ
 • ห้างสรรพสินค้าแหลมทอง สาขาแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น
 • ห้างสรรพสินค้าซีเคพลาซ่า ปลวกแดง


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดระยอง


เกร็ดความรู้จังหวัดระยอง

ภาค : ภาคตะวันออก
พื้นที่ : 3,552 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 771,189 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 217.11 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกประดู่
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นประดู่
อักษรย่อ : รย, RYG
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 9 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 181,483.36 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา)
รหัสไปรษณีย์ : 21000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เลขที่ 999 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ : 038 694 000


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ