อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคลองหาด ถนนวัฒนานคร-ทุ่งขนาน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 037 512 241

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคลองหาด


การปกครอง : อำเภอคลองหาด มี 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน
1. ตำบลคลองหาด
2. ตำบลไทรทอง
3. ตำบลไทยอุดม
4. ตำบลเบญจขร
5. ตำบลซับมะกรูด
6. ตำบลคลองไก่เถื่อน
7. ตำบลไทรเดี่ยว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคลองหาด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
27260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด

พื้นที่ : 417.08 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,992 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
คลองหาดเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจพอเพียง

พิกัด
13°26′56″N 102°17′59″E

แผนที่อำเภอคลองหาดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ