อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270

โทรศัพท์ : 044 229 111

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองยาง


การปกครอง : อำเภอเมืองยาง มี 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองยาง    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลกระเบื้องนอก    มี 13 หมู่บ้าน
3. ตำบลละหานปลาค้าว    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลโนนอุดม    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเมืองยาง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง

พื้นที่ : 255.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,808 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ข้าวปลาบริบูรณ์ ลำน้ำมูลเรืองรอง แผ่นดินทองพุทธธรรม เลิศล้ำสามัคคี

พิกัด
15°25′24″N 102°54′6″E

แผนที่อำเภอเมืองยางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ