อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320

โทรศัพท์ : 075 396 066

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพรหมคีรี


การปกครอง : อําเภอพรหมคีรี มี 5 ตำบล 39 หมู่บ้าน
1. ตำบลพรหมโลก
2. ตำบลทอนหงส์
3. ตำบลบ้านเกาะ
4. ตำบลนาเรียง
5. ตำบลอินคีรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพรหมคีรี
2. เทศบาลตำบลทอนหงส์
3. เทศบาลตำบลพรหมโลก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80320    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี

พื้นที่ : 321.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,631 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นผลไม้ดก น้ำตกสะอาด ธรรมชาติล้ำค่า หลากภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม

พิกัด
8°31′18″N 99°49′30″E

แผนที่อําเภอพรหมคีรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ