อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140

โทรศัพท์ : 073 489 036

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทุ่งยางแดง


การปกครอง : อำเภอทุ่งยางแดง มี 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน
1. ตำบลตะโละแมะนา
2. ตำบลน้ำดำ
3. ตำบลปากู
4. ตำบลพิเทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปากู
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มายอ

พื้นที่ : 114.97 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,297 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทุ่งทองกว้างไกล พรุใหญ่แหล่งปลา ภาษาถิ่นพิเทน พี่เณรเชื้อสายเก่า ขุนเขาช้างคลาน อุทยานนางผมหอม

พิกัด
6°37′3″N 101°25′33″E

แผนที่อำเภอทุ่งยางแดงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ