อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ที่ว่าการอำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกะปง หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170

โทรศัพท์ : 076 499 115

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกะปง


การปกครอง : อำเภอกะปง มี 5 ตำบล 22 หมู่บ้าน
1. ตำบลกะปง
2. ตำบลท่านา
3. ตำบลรมณีย์
4. ตำบลเหมาะ
5. ตำบลเหล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่านา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
82170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กะปง

พื้นที่ : 588.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14,397 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ม่านหมอกเมืองใต้ ผลไม้นานา พระนารายณ์ล้ำค่า ศรัทธาหลวงพ่อเซ่ง

พิกัด
°41′48″N 98°24′30″E

แผนที่อำเภอกะปง