อําเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา หมู่ที่ 2 ถนนถ้ำพรรณรา-ทานพอ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

โทรศัพท์ : 075 306 017

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอถ้ำพรรณรา


การปกครอง : อําเภอถ้ำพรรณรา มี 3 ตำบล 29 หมู่บ้าน
1. ตำบลถ้ำพรรณรา
2. ตำบลดุสิต
3. ตำบลคลองเส

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ

พื้นที่ : 177 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 19,279 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระไสยาสน์ล้ำค่า ตระการตาถ้ำกัลยาณมิตร ผลผลิตยางพารา อนุรักษ์ป่าชื่นฉ่ำ ขึ้นถ้ำประเพณี สายตาปีชลเขต

พิกัด
8°25′12″N 99°23′42″E

แผนที่อําเภอถ้ำพรรณราความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ