อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์ : 043 569 070

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอธวัชบุรี


การปกครอง : อำเภอธวัชบุรี มี 12 ตำบล 147 หมู่บ้าน
1. ตำบลธวัชบุรี
2. ตำบลนิเวศน์
3. ตำบลราชธานี
4. ตำบลธงธานี
5. ตำบลหนองพอก
6. ตำบลหนองไผ่
7. ตำบลบึงนคร
8. ตำบลอุ่มเม้า
9. ตำบลเมืองน้อย
10. ตำบลมะอึ
11. ตำบลไพศาล
12. ตำบลเขวาทุ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนิเวศน์
2. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์
3. เทศบาลตำบลธงธานี
4. เทศบาลตำบลมะอึ
5. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลราชธานี
12. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
13. องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี

พื้นที่ : 374 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 67,151 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธวัชบุรีถิ่นไม้ยางนา ผ้าไหมชั้นดี ลำชีไหลผ่าน ปรางค์กู่คู่บ้าน ธัญญาหารมากมี สตรีโสภา

พิกัด
16°02′23″N 103°44′49″E

แผนที่อำเภอธวัชบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ