จังหวัดศรีสะเกษ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดศรีสะเกษ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดศรีสะเกษ มี 22 อำเภอ 206 ตำบล 2,557 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2. อำเภอยางชุมน้อย
3. อำเภอกันทรารมย์
4. อำเภอกันทรลักษ์
5. อำเภอขุขันธ์
6. อำเภอไพรบึง
7. อำเภอปรางค์กู่
8. อำเภอขุนหาญ
9. อำเภอราษีไศล
10. อำเภออุทุมพรพิสัย
11. อำเภอบึงบูรพ์
12. อำเภอห้วยทับทัน
13. อำเภอโนนคูณ
14. อำเภอศรีรัตนะ
15. อำเภอน้ำเกลี้ยง
16. อำเภอวังหิน
17. อำเภอภูสิงห์
18. อำเภอเมืองจันทร์
19. อำเภอเบญจลักษ์
20. อำเภอพยุห์
21. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
22. อำเภอศิลาลาดปราสาทสระกำแพงใหญ่
โบราณสถานสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ มี 18 ตำบล 165 หมู่บ้าน

 • ตำบลเมืองเหนือ
 • ตำบลเมืองใต้
 • ตำบลหนองครก
 • ตำบลหญ้าปล้อง
 • ตำบลโพนข่า
 • ตำบลโพธิ์
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลคูซอด
 • ตำบลหมากเขียบ
 • ตำบลซำ
 • ตำบลน้ำคำ
 • ตำบลจาน
 • ตำบลหนองแก้ว
 • ตำบลตะดอบ
 • ตำบลหนองไฮ
 • ตำบลโพนค้อ
 • ตำบลทุ่ม
 • ตำบลโพนเขวา
2. อำเภอยางชุมน้อย มี 7 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลยางชุมน้อย
 • ตำบลยางชุมใหญ่
 • ตำบลลิ้นฟ้า
 • ตำบลบึงบอน
 • ตำบลคอนกาม
 • ตำบลกุดเมืองฮาม
 • ตำบลโนนคูณ
3. อำเภอกันทรารมย์ มี 16 ตำบล 175 หมู่บ้าน
 • ตำบลดูน
 • ตำบลคำเนียม
 • ตำบลโนนสัง
 • ตำบลจาน
 • ตำบลหนองหัวช้าง
 • ตำบลผักแพว
 • ตำบลยาง
 • ตำบลดู่
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลหนองแก้ว
 • ตำบลบัวน้อย
 • ตำบลทาม
 • ตำบลอีปาด
 • ตำบลเมืองน้อย
 • ตำบลละทาย
4. อำเภอกันทรลักษ์ มี 20 ตำบล 275 หมู่บ้าน
 • ตำบลน้ำอ้อม
 • ตำบลหนองหญ้าลาด
 • ตำบลสวนกล้วย
 • ตำบลบึงมะลู
 • ตำบลภูผาหมอก
 • ตำบลกุดเสลา
 • ตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลเมือง
 • ตำบลเวียงเหนือ
 • ตำบลสังเม็ก
 • ตำบลขนุน
 • ตำบลละลาย
 • ตำบลเสาธงชัย
 • ตำบลรุง
 • ตำบลโนนสำราญ
 • ตำบลตระกาจ
 • ตำบลกระแชง
 • ตำบลจานใหญ่
 • ตำบลชำ
 • ตำบลภูเงิน
5. อำเภอขุขันธ์ มี 22 ตำบล 276 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้วยเหนือ
 • ตำบลห้วยใต้
 • ตำบลศรีสะอาด
 • ตำบลกันทรารมย์
 • ตำบลศรีตระกูล
 • ตำบลจะกง
 • ตำบลหนองฉลอง
 • ตำบลใจดี
 • ตำบลลมศักดิ์
 • ตำบลดองกำเม็ด
 • ตำบลกฤษณา
 • ตำบลโสน
 • ตำบลห้วยสำราญ
 • ตำบลปรือใหญ่
 • ตำบลสำโรงตาเจ็น
 • ตำบลสะเดาใหญ่
 • ตำบลปราสาท
 • ตำบลตาอุด
 • ตำบลโคกเพชร
 • ตำบลหัวเสือ
 • ตำบลนิคมพัฒนา
 • ตำบลตะเคียน
6. อำเภอไพรบึง มี 6 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลไพรบึง
 • ตำบลสำโรงพลัน
 • ตำบลโนนปูน
 • ตำบลดินแดง
 • ตำบลสุขสวัสดิ์
 • ตำบลปราสาทเยอ
7. อำเภอปรางค์กู่ มี 10 ตำบล 141 หมู่บ้าน
 • ตำบลกู่
 • ตำบลพิมาย
 • ตำบลพิมายเหนือ
 • ตำบลสวาย
 • ตำบลหนองเชียงทูน
 • ตำบลดู่
 • ตำบลตูม
 • ตำบลโพธิ์ศรี
 • ตำบลสำโรงปราสาท
 • ตำบลสมอ
8. อำเภอขุนหาญ มี 12 ตำบล 145 หมู่บ้าน
 • ตำบลขุนหาญ
 • ตำบลสิ
 • ตำบลโนนสูง
 • ตำบลโพธิ์กระสังข์
 • ตำบลกระหวัน
 • ตำบลกันทรอม
 • ตำบลบักดอง
 • ตำบลห้วยจันทร์
 • ตำบลพราน
 • ตำบลพร
 • ตำบลภูฝ้าย
 • ตำบลโพธิ์วงศ์
9. อำเภอราษีไศล มี 13 ตำบล 190 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองคง
 • ตำบลบัวหุ่ง
 • ตำบลส้มป่อย
 • ตำบลสร้างปี่
 • ตำบลเมืองแคน
 • ตำบลหว้านคำ
 • ตำบลหนองแค
 • ตำบลหนองหมี
 • ตำบลจิกสังข์ทอง
 • ตำบลไผ่
 • ตำบลด่าน
 • ตำบลหนองอึ่ง
 • ตำบลดู่
10. อำเภออุทุมพรพิสัย มี 19 ตำบล 232 หมู่บ้าน

 • ตำบลกำแพง
 • ตำบลสระกำแพงใหญ่
 • ตำบลโคกจาน
 • ตำบลแต้
 • ตำบลอี่หล่ำ
 • ตำบลโคกหล่าม
 • ตำบลก้านเหลือง
 • ตำบลหนองห้าง
 • ตำบลทุ่งไชย
 • ตำบลปะอาว
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลโพธิ์ชัย
 • ตำบลแขม
 • ตำบลแข้
 • ตำบลหนองไฮ
 • ตำบลรังแร้ง
 • ตำบลขะยูง
 • ตำบลหัวช้าง
 • ตำบลตาเกษ
11. อำเภอบึงบูรพ์ มี 2 ตำบล 25 หมู่บ้าน
 • ตำบลบึงบูรพ์
 • ตำบลเป๊าะ
12. อำเภอห้วยทับทัน มี 6 ตำบล 82 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้วยทับทัน
 • ตำบลเมืองหลวง
 • ตำบลปราสาท
 • ตำบลกล้วยกว้าง
 • ตำบลจานแสนไชย
 • ตำบลผักไหม
13. อำเภอโนนคูณ มี 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลโนนค้อ
 • ตำบลเหล่ากวาง
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลโพธิ์
 • ตำบลบก
14. อำเภอศรีรัตนะ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีแก้ว
 • ตำบลสะพุง
 • ตำบลตูม
 • ตำบลพิงพวย
 • ตำบลเสื่องข้าว
 • ตำบลสระเยาว์
 • ตำบลศรีโนนงาม
15. อำเภอน้ำเกลี้ยง มี 6 ตำบล 75 หมู่บ้าน
 • ตำบลน้ำเกลี้ยง
 • ตำบลรุ่งระวี
 • ตำบลละเอาะ
 • ตำบลคูบ
 • ตำบลตองปิด
 • ตำบลเขิน
16. อำเภอวังหิน มี 8 ตำบล 126 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังหิน
 • ตำบลบุสูง
 • ตำบลโพนยาง
 • ตำบลธาตุ
 • ตำบลทุ่งสว่าง
 • ตำบลดวนใหญ่
 • ตำบลศรีสำราญ
 • ตำบลบ่อแก้ว
17. อำเภอภูสิงห์ มี 7 ตำบล 87 หมู่บ้าน
 • ตำบลห้วยตึ๊กชู
 • ตำบลห้วยตามอญ
 • ตำบลโคกตาล
 • ตำบลดงรัก
 • ตำบลละลม
 • ตำบลไพรพัฒนา
 • ตำบลตะเคียนราม
18. อำเภอเมืองจันทร์ มี 3 ตำบล 52 หมู่บ้าน
 • ตำบลเมืองจันทร์
 • ตำบลหนองใหญ่
 • ตำบลตาโกน
19. อำเภอเบญจลักษ์ มี 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลเสียว
 • ตำบลหนองฮาง
 • ตำบลหนองหว้า
 • ตำบลท่าคล้อ
 • ตำบลหนองงูเหลือม
20. อำเภอพยุห์ มี 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 • ตำบลพยุห์
 • ตำบลโนนเพ็ก
 • ตำบลพรหมสวัสดิ์
 • ตำบลหนองค้า
 • ตำบลตำแย
21. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มี 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลโดด
 • ตำบลผือใหญ่
 • ตำบลอีเซ
 • ตำบลเสียว
 • ตำบลหนองม้า
22. อำเภอศิลาลาด มี 4 ตำบล 44 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุง
 • ตำบลโจดม่วง
 • ตำบลคลีกลิ้ง
 • ตำบลหนองบัวดง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาศรีสะเกษ
 • ห้างโลตัส สาขากันทรลักษ์
 • ห้างโลตัส สาขาขุขันธ์
 • ห้างโลตัส สาขาอุทุมพรพิสัย
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีสะเกษ
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาศรีสะเกษ
 • ห้างซุ่นเฮงพลาซ่า
 • ห้างส่องแสงโฮลเซลส์ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดศรีสะเกษ

เกร็ดความรู้จังหวัดศรีสะเกษ

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 8,839.976 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,450,333 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 164.07 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒธรรม เลิศล้ำสามัคคี
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกลำดวน
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นลำดวน
อักษรย่อ : ศก, SSK
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045 611 139


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ