อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหันคา ถนนนายอากร ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130

โทรศัพท์ : 056 450 107

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหันคา

การปกครอง : อําเภอหันคา มี 8 ตำบล 100 หมู่บ้าน
1. ตำบลหันคา
2. ตำบลบ้านเชี่ยน
3. ตำบลไพรนกยูง
4. ตำบลหนองแซง
5. ตำบลห้วยงู
6. ตำบลวังไก่เถื่อน
7. ตำบลเด่นใหญ่
8. ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหันคา
2. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
3. เทศบาลตำบลหนองแซง
4. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
5. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา
6. เทศบาลตำบลห้วยงู
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
17130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หันคา
17160    เฉพาะตำบลหนองแซง ห้วยงู และสามง่ามท่าโบสถ์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู

พื้นที่ : 529.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 54,126 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรบึงฉวาก แหล่งปลามากระหานบัว ร่มรื่นทั่วเขาสารพัดดี เด่นเป็นศรีชาวหันคา งามสุดตาเกาะเมือง

พิกัด
14°58′52″N 100°0′53″E

แผนที่อําเภอหันคาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ