อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

โทรศัพท์ : 042 540 398

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอธาตุพนม


การปกครอง : อำเภอาตุพนม มี 12 ตำบล 136 หมู่บ้าน
1. ตำบลธาตุพนม
2. ตำบลนาหนาด
3. ตำบลฝั่งแดง
4. ตำบลธาตุพนมเหนือ
5. ตำบลโพนแพง
6. ตำบลกุดฉิม
7. ตำบลพระกลางทุ่ง
8. ตำบลอุ่มเหม้า
9. ตำบลนาถ่อน
10. ตำบลน้ำก่ำ
11. ตำบลแสนพัน
12. ตำบลดอนนางหงส์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลธาตุพนม
2. เทศบาลตำบลฝั่งแดง
3. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้
4. เทศบาลตำบลนาหนาด
5. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเหม้า
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนพัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธาตุพนม

พื้นที่ : 357.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 81,985 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ไหว้พระธาตุพนม ชมวัตถุโบราณ มันแกวรสหวาน สำราญชายโขง จรรโลงวัฒนธรรม

พิกัด
16°56′11″N 104°42′34″E

แผนที่อำเภอาตุพนมSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ