อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอประจันตคาม หมู่ที่ 2 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

โทรศัพท์ : 037 291 402

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอประจันตคาม


การปกครอง : อำเภอประจันตคาม มี 9 ตำบล 106 หมู่บ้าน
1. ตำบลประจันตคาม
2. ตำบลโพธิ์งาม
3. ตำบลบุฝ้าย
4. ตำบลเกาะลอย
5. ตำบลหนองแก้ว
6. ตำบลบ้านหอย
7. ตำบลคำโตนด
8. ตำบลดงบัง
9. ตำบลหนองแสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลประจันตคาม
2. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
25130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ประจันตคาม

พื้นที่ : 904 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 54,459 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนไม้กวาดงาม ลือเลื่องนามน้ำตกใส ไผ่เศรษฐกิจอำไพ รวมหลากหลายหัตถกรรม

พิกัด
14°3′54″N 101°30′54″E

แผนที่อำเภอประจันตคามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ