อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ เลขที่ 10 หมู่ที่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170

โทรศัพท์ : 056 799 670

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีเทพ


การปกครอง : อำเภอศรีเทพ มี 7 ตำบล 105 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีเทพ
2. ตำบลโคกสะอาด
3. ตำบลสระกรวด
4. ตำบลประดู่งาม
5. ตำบลคลองกระจัง
6. ตำบลหนองย่างทอย
7. ตำบลนาสนุ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
2. เทศบาลตำบลโคกสะอาด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางทอย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
67170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีเทพ

พื้นที่ : 810 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,854 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศรีเทพเมืองประวัติศาสตร์ราษฎร์เชิดชู ประตูสู่ภาคอุดร น้ำพุร้อนวังขาม งามเขาถมอรัตน์รื่นรมย์ กรมพระยาดำรงฯ ทรงค้นพบ

พิกัด
15°27′12″N 101°4′2″E

แผนที่อำเภอศรีเทพความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ