อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด ถนนสายสุทธิ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ : 032 491 316

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านลาด


การปกครอง : อำเภอบ้านลาด มี 18 ตำบล 115 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านลาด    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลบ้านหาด    มี 4 หมู่บ้าน
3. ตำบลบ้านทาน    มี 6 หมู่บ้าน
4. ตำบลตำหรุ    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลสมอพลือ    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลไร่มะขาม    มี 4 หมู่บ้าน
7. ตำบลท่าเสน    มี 6 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองกระเจ็ด    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลหนองกะปุ    มี 9 หมู่บ้าน
10. ตำบลลาดโพธิ์    มี 3 หมู่บ้าน
11. ตำบลสะพานไกร    มี 3 หมู่บ้าน
12. ตำบลไร่โคก    มี 4 หมู่บ้าน
13. ตำบลโรงเข้    มี 6 หมู่บ้าน
14. ตำบลไร่สะท้อน    มี 8 หมู่บ้าน
15. ตำบลห้วยข้อง    มี 3 หมู่บ้าน
16. ตำบลท่าช้าง    มี 8 หมู่บ้าน
17. ตำบลถ้ำรงค์    มี 6 หมู่บ้าน
18. ตำบลห้วยลึก    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 14 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านลาด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
12. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
15. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
76150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด

พื้นที่ : 298.138 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 51,883 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ละมุดหวาน น้ำตาลเด็ด ชมพู่เพชรเลิศล้ำ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตนักปราชญ์

พิกัด
13°2′58″N 99°55′8″E

แผนที่อำเภอบ้านลาดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ