จังหวัดลำพูน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดลำพูน มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดลำพูน มี 8 อำเภอ 51 ตำบล 574 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดลำพูน มีดังนี้
1. อำเภอเมืองลำพูน
2. อำเภอแม่ทา
3. อำเภอบ้านโฮ่ง
4. อำเภอลี้
5. อำเภอทุ่งหัวช้าง
6. อำเภอป่าซาง
7. อำเภอบ้านธิ
8. อำเภอเวียงหนองล่อง
พระธาตุหริภุญชัย ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดลำพูน

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดลำพูน มีดังนี้
1. อำเภอเมืองลำพูน มี 15 ตำบล 149 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลริมปิง
 • ตำบลเวียงยอง
 • ตำบลศรีบัวบาน
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลเหมืองง่า
 • ตำบลป่าสัก
 • ตำบลประตูป่า
 • ตำบลอุโมงค์
 • ตำบลบ้านแป้น
 • ตำบลมะเขือแจ้
 • ตำบลเหมืองจี้
 • ตำบลต้นธง
 • ตำบลหนองช้างคืน
 • ตำบลหนองหนาม
2. อำเภอแม่ทา มี 6 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลทาสบเส้า
 • ตำบลทาขุมเงิน
 • ตำบลทาปลาดุก
 • ตำบลทาทุ่งหลวง
 • ตำบลทากาศ
 • ตำบลทาแม่ลอบ
3. อำเภอบ้านโฮ่ง มี 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านโฮ่ง
 • ตำบลศรีเตี้ย
 • ตำบลเหล่ายาว
 • ตำบลป่าพลู
 • ตำบลหนองปลาสะวาย
4. อำเภอลี้ มี 8 ตำบล 99 หมู่บ้าน
 • ตำบลลี้
 • ตำบลแม่ตืน
 • ตำบลก้อ
 • ตำบลศรีวิชัย
 • ตำบลป่าไผ่
 • ตำบลดงดำ
 • ตำบลนาทราย
 • ตำบลแม่ลาน
5. อำเภอทุ่งหัวช้าง มี 3 ตำบล 35 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งหัวช้าง
 • ตำบลตะเคียนปม
 • ตำบลบ้านปวง
6. อำเภอป่าซาง มี 9 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 • ตำบลป่าซาง
 • ตำบลปากบ่อง
 • ตำบลม่วงน้อย
 • ตำบลแม่แรง
 • ตำบลมะกอก
 • ตำบลบ้านเรือน
 • ตำบลน้ำดิบ
 • ตำบลนครเจดีย์
 • ตำบลท่าตุ้ม
7. อำเภอบ้านธิ มี 2 ตำบล 36 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านธิ
 • ตำบลห้วยยาบ
8. อำเภอเวียงหนองล่อง มี 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองล่อง
 • ตำบลวังผาง
 • ตำบลหนองยวง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์ลำพูน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยาเขตลำพูน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์หริภุญชัย จังหวัดลำพูน
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำพูน
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาลำพูน
 • ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่าภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดลำพูน

เกร็ดความรู้จังหวัดลำพูน

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 4,505.882 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 398,440 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 88.43 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจามจุรีแดง
อักษรย่อ : ลพ, LPN
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานดอยเวียงแก้ว)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 10 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง)
พื้นที่ป่า : 1,616,151.25 ไร่ (คิดเป็น 57.74% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 51000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน เลขที่ 199 หมู่ที่ 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 053 511 000


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ