อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 075 441 507

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอร่อนพิบูลย์


การปกครอง : อําเภอร่อนพิบูลย์ มี 6 ตำบล 57 หมู่บ้าน
1. ตำบลร่อนพิบูลย์
2. ตำบลควนชุม
3. ตำบลหินตก
4. ตำบลควนพัง
5. ตำบลเสาธง
6. ตำบลควนเกย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
2. เทศบาลตำบลเขาชุมทอง
3. เทศบาลตำบลหินตก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์
80350    เฉพาะตำบลเสาธง ตำบลหินตก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา

พื้นที่ : 336.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 81,895 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธุ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม

พิกัด
8°10′48″N 99°51′18″E

แผนที่อําเภอร่อนพิบูลย์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ