อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ถนนกำแพงเพชร-ตาก ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055 714 777


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโกสัมพีนคร


การปกครอง : อำเภอโกสัมพีนคร มี 3 ตำบล 44 หมู่บ้าน
1. ตำบลโกสัมพี
2. ตำบลเพชรชมภู
3. ตำบลลานดอกไม้ตก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร

พื้นที่ : 489.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 28,222 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ป่าสวยน้ำใส กล้วยไข่แสนหวาน แม่ปิงไหลผ่าน อุทยานคลองวังเจ้า ชาวเขามากมี โบราณคดีลือเลื่อง เมืองแห่งสาวงาม นามโกสัมพีนคร

พิกัด
16°37′54″N 99°20′54″E

แผนที่อำเภอโกสัมพีนครSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...