อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาดี เลขที่ 273 หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220

โทรศัพท์ : 037 289 151

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาดี


การปกครอง : อำเภอนาดี มี 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาดี
2. ตำบลบุพราหมณ์
3. ตำบลสำพันตา
4. ตำบลแก่งดินสอ
5. ตำบลทุ่งโพธิ์
6. ตำบลสะพานหิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาดี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
25220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาดี

พื้นที่ : 1,168.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 52,023 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หินเพิงล่องแก่ง นาดีแหล่งอุทยาน ป่าลานทะเลหมอก

พิกัด
14°06′36″N 101°47′04″E

แผนที่อำเภอนาดีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ