อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ที่ว่าการอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีณรงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 044 509 187

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีณรงค์


การปกครอง : อำเภอศรีณรงค์ มี 5 ตำบล 61 หมู่บ้าน
1. ตำบลณรงค์
2. ตำบลศรีสุข
3. ตำบลแจนแวน
4. ตำบลหนองแวง
5. ตำบลตรวจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สังขะ

พื้นที่ : 410.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 46,729 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศรีณรงค์นามองค์เจ้าเมือง ถิ่นรุ่งเรืองไทยส่วย ลำห้วยสองสาย ยิ่งใหญ่บุญร่วมมิตร พืชเศรษฐกิจยางพารา

พิกัด
14°46′1″N 103°52′29″E

แผนที่อำเภอศรีณรงค์