อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 40160

โทรศัพท์ : 055 486 124

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านโคก


การปกครอง : อำเภอบ้านโคก มี 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านโคก
2. ตำบลบ่อเบี้ย
3. ตำบลม่วงเจ็ดต้น
4. ตำบลนาขุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านโคก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
53180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก

พื้นที่ : 1,055.91 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 14,377 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทานตะวันเหลืองอร่าม เมืองงามชายแดนไทย-ลาว อากาศหนาวเย็นดี ผ้ามัดหมี่ขจรไกล

พิกัด
18°1′30″N 101°4′12″E

แผนที่อำเภอบ้านโคกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ