เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตคลองสาน เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางของกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของฝั่งธนบุรี แถมยังเป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น มีการทำมาค้าขายที่คับคั่ง รวมถึงเป็นเขตที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญสมัยใหม่มากมาย เช่น ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ สถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ และสถานที่ท่องเที่ยวร่วมสมัยอื่น ๆ

สถานที่สำคัญในเขตคลองสาน เช่น อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วัดอนงคาราม วัดพิชยญาติการาม วัดทองธรรมชาติ วัดทองนพคุณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลตากสิน และศูนย์การค้าไอคอนสยาม เป็นต้น

เขตคลองสานเป็นพื้นที่โบราณแห่งหนึ่งของจังหวัดธนบุรี แต่เดิมมีชื่อว่าอำเภอบางลำภูล่าง ต่อมาโดนลดฐานะเป็นกิ่งอำเภอบุปผาราม ก่อนจะถูกยกฐานะเป็นอำเภออีกครั้งในปี พ.ศ. 2500 ในชื่ออำเภอคลองสาน ต่อมาเมื่อจังหวัดธนบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดพระนครพร้อมตั้งเป็นจังหวัดใหม่ในชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ.2514 และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น อำเภอคลองสานจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตคลองสาน เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารราชการในรูปแบบใหม่


ภาพแสดงที่ตั้งเขตคลองสาน

ข้อมูลสำคัญของเขตคลองสาน

พื้นที่ : 6.051 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 64,961 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : แผ่นดินพระเจ้าตากสิน ถิ่นเดิมผลไม้ดัง ติดฝั่งเจ้าพระยา โบราณสถานเด่นสง่า อุทยานสมเด็จย่ารวมใจ

เขตคลองสาน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง ดังนี้

  • แขวงคลองสาน
  • แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
  • แขวงบางลำภูล่าง
  • แขวงคลองต้นไทร

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตคลองสาน เลขที่ 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 0 2437 5279

รหัสไปรษณีย์ : 10600

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตพระนคร และเขตสัมพันธวงศ์ (มีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่นกลาง)
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตบางรัก และเขตสาทร (มีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่นกลาง)
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางคอแหลม (มีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่นกลาง)
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตธนบุรี


แผนที่เขต
คลองสานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ