อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาทวี หมู่ที่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160

โทรศัพท์ : 074 371 010

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาทวี

การปกครอง : อำเภอนาทวี มี 10 ตำบล 92 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาทวี    มี 17 หมู่บ้าน
2. ตำบลฉาง    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลนาหมอศรี    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลคลองทราย     มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลปลักหนู    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลท่าประดู่    มี 9 หมู่บ้าน
7. ตำบลสะท้อน    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลทับช้าง    มี 10 หมู่บ้าน
9. ตำบลประกอบ    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลคลองกวาง    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาทวี
2. เทศบาลตำบลนาทวีนอก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาทวี

พื้นที่ : 747.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,546 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เสน่ห์เมืองนาทวี ศรีวัดในวัง มนต์ขลังเขาน้ำค้าง รวยยางพารา เนื้อหนาขนุนทอง ลองกองมีชื่อ เลื่องลือสะเดาเทียม

พิกัด
6°44′30″N 100°41′31″E

แผนที่อำเภอนาทวีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ