อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภออู่ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์ : 035 551 001

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภออู่ทอง


การปกครอง : อำเภออู่ทอง มี 13 ตำบล 154 หมู่บ้าน
1. ตำบลอู่ทอง
2. ตำบลสระยายโสม
3. ตำบลบ้านดอน
4. ตำบลบ้านโข้ง
5. ตำบลกระจัน
6. ตำบลเจดีย์
7. ตำบลจรเข้สามพัน
8. ตำบลสระพังลาน
9. ตำบลยุ้งทะลาย
10. ตำบลพลับพลาไชย
11. ตำบลดอนมะเกลือ
12. ตำบลดอนคา
13. ตำบลหนองโอ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (9 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลอู่ทอง
2. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
3. เทศบาลตำบลสระยายโสม
4. เทศบาลตำบลกระจัน
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
6. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
7. เทศบาลตำบลบ้านดอน
8. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง
9. เทศบาลตำบลเจดีย์
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
13. องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง
72170    เฉพาะตำบลจรเข้สามพัน หมู่ 1-3, 8-9, 11-13 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์
72220    เฉพาะตำบลดอนมะเกลือ ตำบลสระพังลาน ตำบลสระยายโสม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม

พื้นที่ : 630.29 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 120,436 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งรอยพระพุทธบาท เกียรติประกาศเรื่องทอผ้า เจ้าพ่อพระยาจักร ถิ่นรักไทยทรงดำ ถ้ำเสือพระดี มีคอกช้างดิน ถิ่นเก่าน้ำตก

พิกัด
14°22′32″N 99°53′32″E

แผนที่อำเภออู่ทองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ