อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น เลขที่ 81 หมู่ที่ 3 ถนนหล่ายงาว-ห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310

โทรศัพท์ : 053 608 218

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเวียงแก่น


การปกครอง : อำเภอเวียงแก่น มี 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1. ตำบลม่วงยาย
2. ตำบลท่าข้าม
3. ตำบลปอ
4. ตำบลหล่ายงาว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลม่วงยาย
2. เทศบาลตำบลท่าข้าม
3. เทศบาลตำบลหล่ายงาว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57310    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น

พื้นที่ : 526 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,284 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เจ้าหลวงเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว น้ำงาวพราวใส ผาไดเด่นดัง ผาตั้งเด่นนาน ภูชี้ฟ้าสูงตระหง่าน ส้มโอหวานรสดี

พิกัด
20°6′42″N 100°30′48″E

แผนที่อำเภอเวียงแก่นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ