อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าปลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150

โทรศัพท์ : 055 499 096

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าปลา


การปกครอง : อำเภอท่าปลา มี 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าปลา
2. ตำบลร่วมจิต
3. ตำบลจริม
4. ตำบลนางพญา
5. ตำบลหาดล้า
6. ตำบลน้ำหมัน
7. ตำบลผาเลือด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าปลา
2. เทศบาลตำบลจริม
3. เทศบาลตำบลร่วมจิต
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
53150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา
53110    เฉพาะตำบลท่าแฝก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด
53190    เฉพาะตำบลผาเลือด ตำบลร่วมจิต ตำบลหาดล้า หมู่ 1-3, 9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต

พื้นที่ : 1,366.45 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 42,967 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธาราเขียวขจี นารีอ่อนหวาน เขื่อนตระการตา ปลาอุดมสมบูรณ์

พิกัด
17°47′35″N 100°22′38″E

แผนที่อำเภอท่าปลาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ