อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่พริก หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180

โทรศัพท์ : 054 299 099

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่พริก


การปกครอง : อำเภอแม่พริก มี 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่พริก
2. ตำบลพระบาทวังตวง
3. ตำบลแม่ปุ
4. ตำบลผาปัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่พริก
2. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
3. เทศบาลตำบลแม่ปุ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก
52230    เฉพะตำบลพระบาทวังตวง หมู่ 1-2, 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ

พื้นที่ : 538.92 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 15,756 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน

พิกัด
17°26′54″N 99°6′54″E

แผนที่อำเภอแม่พริกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ