อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ถนนศรีเมืองใหม่-ฟ้าห่วน ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250

โทรศัพท์ : 045 399 114

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีเมืองใหม่


การปกครอง : อำเภอศรีเมืองใหม่ มี 11 ตำบล 122 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาคำ    มี 17 หมู่บ้าน
2. ตำบลแก้งกอก    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลเอือดใหญ่    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลวาริน    มี 11 หมู่บ้าน
5. ตำบลลาดควาย    มี 8 หมู่บ้าน
6. ตำบลสงยาง    มี 15 หมู่บ้าน
7. ตำบลตะบ่าย    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลคำไหล    มี 18 หมู่บ้าน
9. ตำบลหนามแท่ง    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลนาเลิน    มี 7 หมู่บ้าน
11. ตำบลดอนใหญ่    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่

พื้นที่ : 1,310 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 71,086 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศรีเมืองใหม่แดนธรรมประเสริฐ ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น ลือลั่นสวรรค์ภูหล่น ยลสวยหินผานางคอย ลอยล่องแก่งจุการ งามตระหง่านเสาธงวงกลมใหญ่

พิกัด
15°29′43″N 105°16′43″E

แผนที่อำเภอศรีเมืองใหม่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ