อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ถนนเทียมดิษฐ์อุทิศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130

โทรศัพท์ : 044 661 442

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลำปลายมาศ


การปกครอง : อำเภอลำปลายมาศ มี 16 ตำบล 216 หมู่บ้าน
1. ตำบลลำปลายมาศ
2. ตำบลทะเมนชัย
3. ตำบลหนองคู
4. ตำบลหนองโดน
5. ตำบลแสลงพัน
6. ตำบลบุโพธิ์
7. ตำบลตลาดโพธิ์
8. ตำบลหนองบัวโคก
9. ตำบลหนองกะทิง
10. ตำบลผไทรินทร์
11. ตำบลโคกกลาง
12. ตำบล หินโคน
13. ตำบลโคกสะอาด
14. ตำบลโคกล่าม
15. ตำบลบ้านยาง
16. ตำบลเมืองแฝก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
2. เทศบาลตำบลทะเมนชัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
5. องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
12. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำปลายมาศ

พื้นที่ : 802.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 132,190 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อุทยานลำน้ำมาศ พระธาตุทะเมนชัย ยิ่งใหญ่ศาลเจ้าพ่อ สิ่งทอผ้าพื้นบ้าน อาหารเลื่องลือไกล มีชัยศูนย์สร้างงาน

พิกัด
15°1′30″N 102°50′18″E

แผนที่อำเภอลำปลายมาศความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ