อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเกาะคา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ : 054 281 497

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเกาะคา


การปกครอง : อำเภอเกาะคา มี 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน
1. ตำบลเกาะคา
2. ตำบลลำปางหลวง
3. ตำบลท่าผา
4. ตำบลนาแก้ว
5. ตำบลศาลา
6. ตำบลไหล่หิน
7. ตำบลวังพร้าว
8. ตำบลนาแส่ง
9. ตำบลใหม่พัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเกาะคา
2. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
3. เทศบาลตำบลลำปางหลวง
4. เทศบาลตำบลท่าผา
5. เทศบาลตำบลนาแก้ว
6. เทศบาลตำบลวังพร้าว
7. เทศบาลตำบลศาลา
8. เทศบาลตำบลไหล่หิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา

พื้นที่ : 551 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 58,623 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตน้ำตาลทราย ลวดลายงามเครื่องปั้น จักสานเครื่องใช้ อุ่นไอบ่อน้ำร้อน ลือกระฉ่อนมนุษย์เกาะคา

พิกัด
18°11′30″N 99°23′44″E

แผนที่อำเภอเกาะคาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ