อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคอนสาร ถนนราษฎร์เจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180

โทรศัพท์ : 044 876 598

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคอนสาร


การปกครอง : อำเภอคอนสาร มี 8 ตำบล 84 หมู่บ้าน
1. ตำบลคอนสาร
2. ตำบลดงบัง
3. ตำบลดงกลาง
4. ตำบลทุ่งลุยลาย
5. ตำบลทุ่งนาเลา
6. ตำบลห้วยยาง
7. ตำบลทุ่งพระ
8. ตำบลโนนคูณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคอนสาร
2. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย
3. เทศบาลตำบลห้วยยาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คอนสาร

พื้นที่ : 966.67 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 60,405 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระประธาน 700 ปีคู่บ้าน หลวงพิชิตสงครามคู่เมือง ลือเลี่องประเพณีบุญเดือนสี่ มากมีน้ำผุดไหลหลาก ป่าหมากอุดม รื่นรมย์เขื่อนจุฬาภรณ์ สะออนป่าทุ่งกะมัง มนต์ขลังทุ่งลุยลาย

พิกัด
16°36′48″N 101°55′11″E

แผนที่อำเภอคอนสารความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ