อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสายบุรี ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110

โทรศัพท์ : 073 411 975

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสายบุรี


การปกครอง : อำเภอสายบุรี มี 11 ตำบล 64 หมู่บ้าน
1. ตำบลตะลุบัน
2. ตำบลเตราะบอน
3. ตำบลแป้น
4. ตำบลตะบิ้ง
5. ตำบลมะนังดาลำ
6. ตำบลปะเสยะวอ
7. ตำบลละหาร
8. ตำบลบางเก่า
9. ตำบลทุ่งคล้า
10. ตำบลกะดุนง
11. ตำบลบือเระ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองตะลุบัน
2. เทศบาลตำบลเตราะบอน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแป้น
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
9. องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
94110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี
94190    เฉพาะตำบลทุ่งคล้า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

พื้นที่ : 178.42 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 71,578 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บูดูสะอาด หาดงามวาสุกรี สักขีวัดเก่า ภูเขาสลินดง คงวัฒนธรรม งามล้ำเมืองสาย

พิกัด
6°42′5″N 101°37′3″E

แผนที่อำเภอสายบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ