อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150

โทรศัพท์ : 076 491 695

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอคุระบุรี


การปกครอง : อำเภอคุระบุรี มี 4 ตำบล 33 หมู่บ้าน
1. ตำบลคุระ
2. ตำบลเกาะพระทอง
3. ตำบลบางวัน
4. ตำบลแม่นางขาว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคุระบุรี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
82150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี

พื้นที่ : 797.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 28,007 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ตาชัย สิมิลัน สวรรค์เกาะสุรินทร์ วิถีถิ่นมอแกน ดินแดนเกาะพระทอง ชื่อก้องพลับพลึงธาร แตงโมหวานคุระบุรี คนดีศรีพังงา

พิกัด
9°11′38″N 98°24′54″E

แผนที่อำเภอคุระบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ