เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตหนองแขม เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงเทพฯฝั่งธนบุรี ติดกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม พื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนโบราณ แหล่งทำมาค้าขายและแหล่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากมาย

เขตหนองแขมเป็นพื้นที่เก่าแก่พื้นที่หนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยมีฐานะเป็นอำเภอหนองแขมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 ได้มีการลดฐานะลงมาเป็นกิ่งอำเภอหนองแขม ขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี แต่เมื่อมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น เนื่องจากมีคลองภาษีเจริญผ่านพื้นที่ ทำให้การทำการเกษตรและการคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย จึงได้มีการยกฐานะเป็นอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรีอีกครั้งในปี พ.ศ. 2501

ต่อมามีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น อำเภอหนองแขมจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตหนองแขมเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการในรูปแบบใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการแยกพื้นที่แขวงหลักสอง เขตหนองแขม ออกไปตั้งเป็นเขตใหม่ชื่อว่าเขตบางแค


ภาพแสดงที่ตั้งเขตหนองแขม

ข้อมูลสำคัญของเขตหนองแขม

พื้นที่ : 35.825 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 155,124 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : หนองแขมเลื่องลือคือกล้วยไม้ งามจับใจคือดอกพุทธรักษา พุทธคุณหลวงพ่อพระปุญญาฯ มากคุณค่าสิ่งประดิษฐ์ที่คิดทำ

เขตหนองแขม แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงหนองแขม
  • แขวงหนองค้างพลู

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตหนองแขม เลขที่ 555 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 0 2421 0939

รหัสไปรษณีย์ : 10160

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตบางแค
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางบอน และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


แผนที่เขต
หนองแขมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ