เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตราษฎร์บูรณะ เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางเยื้องไปทางตะวันตกของกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี สภาพโดยทั่วไปป็นแบบผสมผสาน กล่าวคือมีทั้งพื้นที่เกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรมทั้งเล็กและใหญ่ แหล่งทำมาค้าขายที่คึกคัก และพื้นที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นพอสมควร

เดิมทีเดียวเขตราษฎร์บูรณะมีฐานะเป็นอำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี และถูกโอนไปเป็นเขตปกครองของจังหวัดนครเขื่อนขันธ์ หรืออำเภอพระประแดงในปัจจุบันอยู่ช่วงหนึ่ง ก่อนจะถูกโอนกลับมาอยู่กับจังหวัดธนบุรีอีกครั้งเมื่อจังหวัดพระประแดงถูกยุบเป็นอำเภอแล้วให้ไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ

ต่อมาเมื่อจังหวัดธนบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดพระนครแล้วจัดตั้งเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น อำเภอราษฎร์บูรณะจังถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการรูปแบบใหม่

ต่อมาพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจนการบริหารราชการเริ่มไม่คล่องตัว และการให้บริการประชาชนเริ่มไม่ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงแบ่งพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะออกมาตั้งเป็นเขตใหม่ คือ เขตทุ่งครุ และเขตจอมทอง


ภาพแสดงที่ตั้งเขตราษฎร์บูรณะ

ข้อมูลสำคัญของเขตราษฎร์บูรณะ

พื้นที่ : 15.782 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 75,534 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : ราษฎร์รัฐร่วมใจ ชมสมุนไพรในเมือง ลื่อเลื่องภาคเกษตรกรรม ก้าวล้ำภาคอุตสาหกิจ เนรมิตจิตรกรรมฝาผนัง เกจิดังหลวงปู่โมหลวงปู่พริ้ง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหลวงพ่อหินแดง เชิญชมแหล่งอาหารหลากรส

เขตราษฎร์บูรณะ แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงราษฎร์บูรณะ
  • แขวงบางปะกอก

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0 2428 4884

รหัสไปรษณีย์ : 10140

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตธนบุรี และเขตบางคอแหลม
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตยานนาวา และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตทุ่งครุ
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตจอมทอง


แผนที่เขต
ราษฎร์บูรณะ



ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ