อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043 281 104

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโนนศิลา


การปกครอง : อำเภอโนนศิลา มี 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลโนนศิลา
2. ตำบลหนองปลาหมอ
3. ตำบลบ้านหัน
4. ตำบลเปือยใหญ่
5. ตำบลโนนแดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโนนศิลา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่

พื้นที่ : 182.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,650 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โนนศิลาถิ่นน่าอยู่ แก้วกู่ชัยมงคลคู่เมือง ลือเลื่องเสมาหินยุคทวารวดี มากมีผักปลอดสาร นมัสการหลวงปู่ชม แหล่งอุดมป่าโคกห้วยทราย

พิกัด
15°58′26″N 102°40′9″E

แผนที่อำเภอโนนศิลาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ